COBOSYSTEMS

BBF - Belgische Baksteenfederatie

De Belgische Baksteenfederatie groepeert 13 ondernemingen in 23 productievestigingen in België.
Onze beroepsfederatie wil haar leden adviseren en ook de gezamenlijke belangen vertegenwoordigen en verdedigen.
Wij zetten ons in voor de duurzame economische, sociale en milieubewuste groei van onze sector.

BBF - Belgische Baksteenfederatie

Adres:
Kartuizersstraat 19 bus 19
1000 Brussel
Telefoon:
02 511 25 81
Website: