COBOSYSTEMS

RUBET BV

Rubet B.V. is de innovatieve ontwerper van speciale SECURITON rubberen tegels.
Deze (noppen)tegels worden ondermeer gebruikt als waarschuwingsmarkering, binnen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden.
Ontwerp en toepassing van de SECURITON tegels zijn gebaseerd op drie basisprincipes:
  • Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Milieuvriendelijkheid
Deze principes vormen de basis voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat Rubet B.V. voortdurend nastreeft.
Met SECURITON wordt de mobiliteit van visueel gehandicapten, blinden - en daarmee hun mogelijkheid om zich zelfstandig in de openbare ruimte te kunnen begeven - enorm verbeterd.

Innovatief
Ontwikkelingen, wetgeving en veranderende eisen worden op de voet gevolgd en waar nodig, wenselijk of veelbelovend leidt dit tot productinnovatie.
Dat betekent ook een nauw contact met de gebruikers en de doelgroepen.

Rubet BV verricht continu onderzoek naar de “leefwereld” waar de verschillende tegels dagelijks mee van doen hebben en toont een voortdurende open houding naar productverbetering en innovatie. Zo kunnen bijvoorbeeld SECURITON tegels de moderne UMTS/GPS informatietechnologie in de openbare ruimte ondersteunen.
De lange levensduur van de tegels staat garant voor financiële betrouwbaarheid.

Veiligheid
De SECURITON tegels zijn ontworpen en bewezen voor hun functie (waarschuwingsmarkering, informatiemarkering en valdemping).
De SECURITON tegel is een echte “rubbertegel”, gemaakt van Styreen Butadeen Rubber (SBR) of EPDM voor gekleurde tegels.
Alle SECURITON tegels zijn uitgerust met een slipvrij afwateringsprofiel.
De SECURITON tegels bevatten geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en zijn derhalve veilig voor mens en milieu.

Duurzaamheid
De gepatenteerde SECURITON tegels zijn opgebouwd uit een betonnen trottoirtegel met een rubberdeklaag, al dan niet voorzien van afgesloten valdempende luchtkamers.
De tegels behouden hun functionele eigenschappen over de volle levensduur van minstens 15 jaar en kunnen bij een stedelijke herinrichting hergebruikt worden. SECURITON tegels zijn bestand tegen de belasting door onderhoudsverkeer, borstelwagens, hogedrukspuiten, tegen extreme weersomstandigheden, ultraviolette straling en vandalisme.

Milieuvriendelijke materialen
De gebruikte materialen zijn van een hoogwaardige kwaliteit en bevatten geen PAK’s, zware metalen of andere milieubelastende stoffen, die naar bodem en/of lucht kunnen uitlogen. De materiaalkeuze is voorts zodanig, dat de SECURITON eindproducten voldoen aan de hoogste daaraan te stellen specificaties.

RUBET BV

Adres:
Eenlandsweg 11
4661 LH Halsteren
Telefoon:
+31 16 4685311
Fax:
+31 16 4684447
Website:

Producten van RUBET BV

SECURITON informatie/information

SECURITON informatie/information

Vloerafwerkingen/buiten, tegels voor geleidingsroutes, rubber
De informatietegel maakt de visueel gehandicapte alert op een verandering in de geleideroute, die geen onmiddellijk gevaar oplevert of op een punt, waar voetgangersinformatie beschikbaar is.

PG TF BE BIM PR PN
97 Wegenis en paden
SECURITON waarschuwing/vigilance

SECURITON waarschuwing/vigilance

Vloerafwerkingen/buiten, waarschuwingstegels, rubber
Deze niet verende rubberen noppentegel is speciaal ontworpen voor geleideroutes voor blinden en slechtzienden.

PG TF BE BIM PR PN
97 Wegenis en paden
SECURITON valdempend/antichute

SECURITON valdempend/antichute

Vloerafwerkingen/buiten, veiligheidstegels, rubber
Valdempende ondergrond voor gebruik in speeltuinen en bij speeltoestellen

PG TF BE BIM PR PN
97 Wegenis en paden