COBOSYSTEMS

FEBE

FEBE is de federatie van de Belgische prefab betonindustrie.
Ze streeft ernaar gunstige voorwaarden te creëren voor de lidbedrijven en hun gemeenschappelijke doelstellingen op een kwaliteitsvolle en professionele manier te behartigen.

FEBE zetelt in tal van raden en commissies op nationaal en internationaal niveau en brengt er het standpunt van de sector naar voor.
FEBE verdedigt haar lidbedrijven op verschillende vlakken van het bedrijfsleven.
FEBE verleent advies en informatie op maat:
• over sociale reglementering
• over normalisatie en regelgeving
• over juridische kwesties
• over communicatieve- en verkoopsaangelegenheden
• over de producten van haar leden

FEBE organiseert technische opleidingen, in het kader van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie (SFBI) en in samenwerking met VDAB en andere opleidingsinstellingen.
Het volledige opleidingsaanbod kunt u raadplegen op de website van het SFBI (www.fondsbeton.be)
FEBE zorgt voor een correcte beeldvorming bij bedrijven, werknemers, werkzoekenden, overheden, vakbonden en consumenten.
FEBE zorgt regelmatig voor netwerkactiviteiten voor haar leden.
Daarnaast groepeert de verschillende productverenigingen van FEBE productgerelateerde fabrikanten, om gemeenschappelijke belangen te overleggen en te verdedigen.

FEBE

Adres:
Vorstlaan 68 bus 5
1170 Brussel
Telefoon:
02 735 80 15
Fax:
02 734 77 95
Website:

Nieuwsberichten van FEBE

Prefab beton, duurzaamheid krijgt vorm!

Prefab beton, duurzaamheid krijgt vorm!

De prefabbetonsector, innovatiever dan u dacht.

08-02-2023